Joey

30歲後,天然透明質酸自然補給的速度追不上流失的速度,肌膚便漸漸出現老態現象。要填補流失的透明質酸?皮膚缺水問題,化妝就現晒乾紋。所以我選用左BENEV Hyaluronic Serum HS-50塑肌保濕精華,BENEV所有產品經FDA認證,挑選醫學級原材料,品質安全保證,好似我呢種敏感皮膚都岩用。而家日日化妝前都必用BENEV Hyaluronic Serum HS-50塑肌保濕精華,妝感都變得激貼,以後靚靚皮膚就靠晒佢啦!

Coco

近日轉天氣,皮膚出現崩緊、脫屑、浮粉問題! 令到心情好差,朋友介紹下試用BENEV保濕三寶。用咗一星期左右,皮膚明顯有改善。而且質地好乾爽,好快吸收,一啲都唔笠。補水、補油、全面保護,令皮膚飲飽水,仲可以做到水油平衡。